SIP

Powstanie Klubu Społecznego inspektora Pracy przy Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zainicjował Jan Kosowski, niegdyś pracownik Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie i Regionalny Koordynator ds. bhp, obecnie emeryt.

Wojciech Zawadzki (1)Od 17 października 2011 roku Regionalnym Koordynatorem ds. bhp jest Wojciech Zawadzki  pracownik Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

Od roku 2004 pełni funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy,  jest to już jego trzecia kadencja. Od 2010 r. prowadzi szkolenia dla społecznych inspektorów pracy.


Wojciech Zawadzki

Regionalny Koordynator do spraw BHP
e-mail: wojciech.zawadzki@vwmp.pl
tel. 608 290 651

=====================================

Jan KosowskiJan Kosowski w 1996 r. został Regionalnym Koordynatorem ds. bhp Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Jan Kosowski był inicjatorem ustanowienia w Regionie konkursu o tytuł najaktywniejszej Komisji Zakładowej w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy oraz najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy.

Był inicjatorem i współorganizatorem uroczystych obchodów Światowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Wyróżniony w konkursie na najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w 2001 r. i 2005 r. na Dolnym Śląsku, w 1998 r. w konkursie organizowanym przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” o tytuł najaktywniejszego Regionalnego koordynatora ds. ochrony środowiska pracy oraz w 2005 r. Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy przyznawaną przez Głównego Inspektora Prac.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com