Dzień wolny za święto wypadające w sobotę

Święto powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym o 8 godzin z wyjątkiem świąt przypadających w niedzielę.

Jest to wynik wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r., który za niezgodne z konstytucją uznał przepisy różnicujące liczbę dni wolnych od pracy. Od 8 października 2012 r., tj. od dnia publikacji ww. wyroku, pracodawcy znowu muszą oddawać pracownikom wolny dzień, jeśli święto przypadnie w dzień wolny inny niż niedziela z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Najczęściej chodzi o sobotę, która dla większości pracowników jest dniem wolnym. Dzień wolny od pracy wyznacza pracodawca do końca okresu rozliczeniowego, w którym święto wypadło.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, zaś każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W roku 2015 dwa święta wypadną w sobotę, będzie to 15 sierpnia –  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Stan prawny na 11.08.2015 r.

Łukasz Sulej

solidarnosc.gda.pl

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com