35 lat NSZZ Solidarność

Bogdan Orłowski

NSZZ „Solidarność” w bieżącym roku obchodzi 35 rocznicę powstania. Jest to rocznica znacząca zarówno dla Związku, jak i dla nas wszystkich.

Trzydzieści pięć lat temu zapoczątkowane zostały zmiany, które doprowadziły do: upadku muru berlińskiego i połączenia podzielonej przez lata Europy, pierwszych

demokratycznych wyborów i ugruntowania demokracji w Polsce, przyjęcia zasad wolności słowa i poszanowania własności prywatnej, wprowadzenia zasad gospodarki rynkowej, przystąpienia Rzeczpospolitej do NATO i Unii Europejskiej, stworzenia perspektyw dla dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego naszej Ojczyzny. Ludzka pamięć jest zawodna. Dzisiaj wielu z nas zapomina o tamtym zrywie i o ludziach „Solidarności”, którzy kosztem kariery zawodowej, zdrowia i nierzadko życia, doprowadzili do odrodzenia się wolnej, demokratycznej Polski.

Rocznica trzydziestopięciolecia NSZZ „Solidarność” jest świetną okazją, ażeby przypomnieć nam wszystkim jak dużo razem przeszliśmy od 1980 roku, ale również jak wiele jeszcze mamy problemów do rozwiązania na rzecz ludzi pracy najemnej, dla dobra Polski.

Wszystkim członkom NSZZ „Solidarność” oraz sympatykom życzę wszystkiego co najlepsze – Szczęść Boże.

 

Bogdan Orłowski Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com