Pikieta i referendum strajkowe w PKP Cargo

Referendum strajkowe w PKP Cargo odbędzie się 21 sierpnia – zapowiedziały organizacje związkowe działające w największym w Polsce kolejowym przewoźniku towarowym. Wcześniej, bo już 31 lipca przed siedzibą spółki w Warszawie odbędzie się pikieta. Związkowcy z wszystkich oddziałów PKP Cargo z całej kraju dołączą do swoich kolegów, którzy okupują siedzibę spółki od 29 lipca, po załamaniu się negocjacji płacowych.

Przypomnijmy, że do zerwania rozmów doszło po przedstawieniu przez Zarząd PKP Cargo propozycji, aby pracownicy otrzymali po 45 zł podwyżki. Wcześniej członkowie Zarządu decyzją Rady Nadzorczej otrzymali podwyżki w łącznej wysokości 10 tys. zł!

Oburzenia taką propozycją nie krył Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

– Po tak bezczelnej propozycji wszystkie organizacje związkowe podjęły decyzję o nie opuszczaniu siedziby spółki, co de facto oznacza jej okupację – powiedział 29 lipca Henryk Grymel, lider kolejarskiej „S”.

– Podczas rozmów na etapie mediacji w sporze zbiorowym dotyczącym podwyżki wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP Cargo S.A. strona związkowa uzyskała informację o podwyżkach wynagrodzeń dla Zarządu Spółki w wysokości około 10 tysięcy złotych. Wobec tego faktu, a także wobec braku nowych propozycji Zarządu PKP Cargo w sprawie podwyżek dla pracowników i niemożności osiągnięcia porozumienia na etapie mediacji, związki zawodowe biorące udział w sporze postanowiły zawiązać komitet protestacyjno-strajkowy i przeprowadzić referendum strajkowe w PKP Cargo. Centrale związkowe będące stroną sporu zbiorowego postanawiają, ze w zakładach Spółki struktury zawiążą zakładowe komitety strajkowe – czytamy w komunikacie.

W PKP Cargo, największym krajowym przewoźniku towarowym, w lutym zakończony został spór zbiorowy, po trzech miesiącach dialogu pomiędzy zarządem a stroną społeczną. Dotyczył on sześciu głównych postulatów pracowników, m.in. wypłaty dodatku motywacyjnego dla maszynistów – instruktorów i dodatku alokacyjnego dla pracowników, którzy w następstwie dostosowywania struktury zatrudnienia do bieżących potrzeb spółki, pracują poza miejscem zamieszkania.

Jednak jedenaście organizacji związkowych działających w PKP Cargo może wejść w spór zbiorowy w sprawie terminów wzrostu wynagrodzeń. W trakcie ostatniego spotkania prezes PKP Cargo zaoferował związkowcom wypłatę do 10 sierpnia średnio po 500 złotych premii na jednego zatrudnionego pod warunkiem, że negocjacje w sprawie terminów podwyżek wynagrodzeń zostaną zawieszone do października.

Strona związkowa uznała zasadność wypłaty premii podtrzymując jednocześnie postulat płacowy, ale zmniejszając go z 400 zł do 250 zł w uposażeniu zasadniczym. Jednocześnie negatywnie odniosła się do propozycji przesunięcia terminu rozmów na październik.

Prezes Cargo złożył kolejną propozycję, polegającą na podwyżce w wysokości 45 złotych do wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca, ale bez wypłaty premii.

ASG  www.solidarnosc.gda.pl

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com