Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku

Zapraszamy do nowoczesnego Muzeum multimedialnego interaktywnego o bł. ks. Jerzym Popiełuszko – patronie „Solidarności” do Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku – obok miejsca uprowadzenia.

Centrum czynne codziennie od 9 do 17.00 łącznie z sobotami i niedzielami

Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła (Księża Michalici) przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz funduszy Unii Europejskiej, w październiku 2014 roku, otworzyło nowoczesny kompleks muzealno – edukacyjny Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

W centralnej części kompleksu znajduje się nowoczesne, multimedialne interaktywne muzeum poświęcone postaci księdza Jerzego Popiełuszki, sala audytoryjna kinowo-teatralna na 110 miejsc z pełnym zapleczem garderobianym, w której mogą odbywać się Sympozja, spotkania, przedstawienia teatralne, projekcje filmowe itd, dwie sale szkoleniowe, świetlica środowiskowa, sala warsztatowa z Muzeum Regionalnym, boisko sportowe wielofunkcyjne oraz infrastruktura uzupełniająca.

W powstałym obiekcie, z początkiem 2015 roku, rozpoczęła swoją działalność Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, która to organizuje występy artystyczne, przeglądy teatralne, projekcje filmowe, prezentacje multimedialne oraz przygotowuje programy edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne, sportowe, religijne i historyczne skierowane do szerokiego grona odbiorców.

Na chwilę obecną oferujemy Grupom zorganizowanym, Parafiom, szkołom całodniowe wycieczki – pielgrzymki do miejsca porwania ks. Jerzego i kompleksu Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, w tym Muzeum Multimedialnego ks Jerzego Popiełuszki. Centrum proponuje wiele rozwiązań logistycznych, np. może zapewnić transport na całej trasie, opiekę przewodnika podczas pobytu w Centrum, oprowadzanie po muzeum, oraz seans w sali kinowej. Możemy również zamówić catering, zorganizować ognisko, grilla, występy w sali teatralnej itd. Zapraszamy także osoby indywidualne, rodziny…

Obok Muzeum znajduje się zabytkowy kościół z 1614 roku – jest więc możliwość, modlitwy, odprawienia Mszy św. i zwiedzania.

Zapraszamy także grupy, które chcą skorzystać z kilku wybranych możliwości lub sami wszystko zorganizować. Jesteśmy otwarci na rozmowy i sugestie. Wystarczy skontaktować się z jedną z poniżej podanych osób i ustalić szczegóły.

Koszty wycieczki-pielgrzymki przy naszej organizacji zależą od kosztów przejazdu i wyżywienia, czyli od wybranych przez Państwa opcji. Zwiedzanie Muzeum i Centrum Edukacji jest całkowicie bezpłatne. Na zwiedzanie Muzeum należy zarezerwować ok. 50 minut, a na zwiedzanie Centrum kolejne 15 min.

W załączniku przesyłamy foldery informacyjne, zawierające krótkie informacje o Centrum i Muzeum. Załączamy również ramowy program pielgrzymki-wycieczki, natomiast program szczegółowy z proponowanymi godzinami, dopasowujemy indywidualnie.

Więcej szczegółów na stronie internetowej. www.gorsk.org.pl oraz facebook’u Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku lub za pomocą kontaktu telefonicznego bądź mailowego cem@gorsk.org.pl .

Do Centrum i Muzeum można przyjechać w grupach do 50 osób nawet bez zapowiedzi, codziennie są przewodnicy, którzy oprowadzą grupę, w razie wyjątkowo większej liczby osób trzeba będzie zaczekać ok. 15- do 30 min… w tym czasie można zwiedzać Centrum, napić się kawy?…

Z wyrazami szacunku

Ks. dr Paweł Nowogórski CSMA              Paweł Fereniec
Dyrektor Centrum                                         Manager Centrum
tel. 789-355-099                                           tel. 600-951-359
mail: np29@wp.pl                                        mail: pawel.fereniec@adres.pl

Centrum Edukacji Młodzieży (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Edukacji Młodzieży (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Edukacji Młodzieży (2) Centrum Edukacji Młodzieży (1)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com