„Solidarność” ocenia projekt w sprawie mediacji

Prezydium KK pozytywnie oceniło działania przedstawione w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości idące w kierunku upowszechnienia i zwiększenia znaczenia mediacji, jako sposobu rozwiązywania sporów sądowych.

Ponieważ procedura mediacji ma zastosowanie do spraw z zakresu prawa pracy, „Solidarność” z satysfakcją podkreśla, że dzięki nowym propozycjom rozstrzyganie spraw pracowniczych może nabrać nowego tempa.
Negatywnie oceniono zwiększenie wysokości opłaty za wnioski o przeprowadzenie postępowania pojednawczego. Z przedstawionych w projekcie propozycji (w przypadku postępowań o prawa niemajątkowe lub o prawa majątkowe, gdy wartość sporu przekracza 10 000 zł opłata będzie wynosiła 300 zł) wynika, że wyższa niż obecnie stawka będzie dotyczyła większość spraw z zakresu prawa pracy.
hd  KK NSZZ „S”
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com