Eksperci zajmą się projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

Projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego zajmie się wspólny ekspercki zespół związków zawodowych, organizacji pracodawców i resortu pracy. Związkowcy i pracodawcy spotkali się dzisiaj z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, ministrem pracy, by po raz kolejny rozmawiać o nowej formule dialogu społecznego.

Zespół rozpocznie prace na początku przyszłego tygodnia. W ciągu kilku tygodni ma przedstawić szefom central pracowniczych i pracodawców oraz ministrowi wspólny projekt ustawy. W ocenie ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza realne jest, że jeszcze przed wakacjami ustawa trafi do prezydenta i wejdzie w życie.

Pod koniec czerwca 2013 r. „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ zawiesiły swój udział w pracach Komisji Trójstronnej, uzasadniając decyzję brakiem autentycznego dialogu z rządem. W zamian za to związkowcy zaproponowali utworzenie Rady Dialogu Społecznego, która miałaby zastąpić KT. Partnerzy społeczni wspólnie wypracowali projekt ustawy. W tym czasie resort pracy pracował nad własnym rozwiązaniem. Teraz strony mają przygotować wspólny dokument i przedłożyć go rządowi.

– Różnimy się w niektórych sprawach, przedstawiliśmy nasze uwagi, m.in. dotyczące większej autonomii nowej Rady, będziemy rozmawiali roboczo w zespołach – powiedział Duda.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział  szefowie trzech reprezentatywnych central związkowych czyli Piotr Duda, Jan Guz i Tadeusz Chwałka oraz liderzy Pracodawców RP, prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, szef Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik i przewodniczący Business Centre Club Marek Goliszewski.

– Potrzebujemy nowej formuły dialogu społecznego, bo problemów przed nami jest mnóstwo i chodzi o to, aby jak najszybciej dać instrument do prowadzenia dialogu na szczeblu województw i kraju – podkreśla Duda.

hd KK NSZZ „S”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com