W czwartek 19 lutego akcja ulotkowa w Regionie

Poniedziałkowe posiedzenie Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe  NSZZ „Solidarność”  dotyczyło głównie szczegółów ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, która od czwartku wchodzi w kolejną fazę.

W ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” postanowił zorganizować 19 lutego 2015 r. akcję informującą o celach protestu.

Ulotki będą rozdawane w zakładach pracy oraz w miastach powiatowych naszego regionu.

Oprócz postulatów ogólnokrajowych, Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe  przygotował swoje:

Żądamy:

zaprzestania niszczenia dochodowego przemysłu miedziowego podatkiem od miedzi i srebra

zmiany polityki przemysłowej:

  • tworzenia nowych miejsc pracy
  • równego traktowania wszystkich przedsiębiorstw – zarówno polskich, jak i zagranicznych

zrównania kwot wolnych od podatku i najniższego wynagrodzenia ze średnią unijną

rzeczywistego dialogu społecznego:

  • przyjęcia ustawy umożliwiającej skuteczny dialog społeczny
  • zmian w Konstytucji RP zobowiązujących do wprowadzenia w życie inicjatyw społecznych popartych odpowiednią liczbą podpisów obywateli
  • europejskich procedur w sprawie rozwiązywania sporów zbiorowych
  • wycofania się z podwyższenia wieku emerytalnego
  • zrównania minimalnych rent i emerytur ze średnią w Unii Europejskiejrozliczenia afer polityczno-gospodarczychUlotka 1

 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com