Porozumienie w sprawie kształtowania płac w KGHM

6.02.2015 r. odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem KGHM w sprawie wskaźnika wynagrodzeń na rok 2015. Tym razem w negocjacjach brał udział prezes  Herbert Wirth. Zarząd KGHM na wstępie odrzucił propozycję przedstawioną przez związki – podniesienia grup zaszeregowania o 70 złotych na grupie (propozycja SKGRM NSZZ „Solidarność”) i zaproponował ponownie wzrost 1,2% czyli 27 złotych. Ostatecznie podpisano porozumienie o wzroście stawek zaszeregowania o 50 złotych na grupie oraz do 10% indywidualnych przeszeregowań pracowników.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com