Zmarł ksiądz prałat Witold Andrzejewski

Zawiadamiamy, że 30 stycznia 2015 r. w szpitalu w Gorzowie Wlkp. odszedł do Pana ks. prałat Witold Andrzejewski, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. Ksiądz Andrzejewski był regionalnym duszpasterzem świata pracy w diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej. Przyjaciel Solidarności Głogowskiej.

Ks. prałat Witold Andrzejewski urodził się 5 kwietnia 1940 r. w Kownie. Jego ojciec, również Witold, zginął w Katyniu. Po zakończeniu II wojny światowej wraz z matką Jadwigą zamieszkał najpierw w Lublinie, a następnie we Wrocławiu i w Łodzi. W Łodzi ukończył szkołę podstawową i średnią. Po maturze uzyskanej w 1958 r. podjął pracę w Warszawie. Jednak po roku powrócił do Łodzi i podjął studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej. W 1960 r. przerwał studia stacjonarne i podjął pracę w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. Trzy lata później uzyskał dyplom aktorski zdając egzamin eksternistyczny w warszawskiej PWST.

Jeszcze jako student, a później jako młody aktor zaangażował się w działalność duszpasterstwa akademickiego. W 1966 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. 18 czerwca 1972 r. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Wilhelma Pluty.

Przez cały okres posługi kapłańskiej był związany z Gorzowem Wlkp. Najpierw przełożeni skierowali go do parafii katedralnej, ale z zadaniem pracy duszpasterskiej przy kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1973 r. mianowano go duszpasterzem akademickim dla Gorzowa Wlkp. Po utworzeniu nowej parafii przy dotychczasowej kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP został ustanowiony jej wikariuszem. Za zgodą proboszcza zamieszkał przy kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie prowadził prężne duszpasterstwo młodzieży.

Angażował się także w działalność gorzowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Wspierał środowiska patriotyczne oraz ruch społeczny związany z NSZZ „Solidarność”. W 1986 r. jego pieczy duszpasterskiej powierzono gorzowską parafię pw. Matki Bożej Różańcowej. Pracował tam jako samodzielny wikariusz, gdyż ze względu na zdecydowany sprzeciw ówczesnych władz nie można go było mianować proboszczem. W sierpniu 1989 r. został proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp.

Oprócz działalności duszpasterskiej w Gorzowie Wlkp. ks. prałat Witold Andrzejewski angażował się również w działania na forum diecezjalnym. Przez pewien czas prowadził zajęcia z fonetyki w diecezjalnym seminarium duchownym. Od grudnia 1987 r. kierował diecezjalnym duszpasterstwem ludzi pracy. W roku 2003 r. powierzono mu diecezjalne duszpasterstwo Policji. Był również duszpasterzem Okręgu Lubuskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Za swoją działalność otrzymał liczne wyróżnienia kościelne i państwowe. Papież Jan Paweł II w 1989 r. wyróżnił go godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W roku 1995 bp Adam Dyczkowski ustanowił go kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Gorzowie Wlkp. W 2004 r. podniesiono go do godności kanonika gremialnego tejże Kapituły, natomiast pięć lat później mianowano go jej dziekanem. W 2007 r. za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce otrzymał nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Order Odrodzenia Polski.

Ks. prałat Witold Andrzejewski od kilku lat zmagał się z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi wymagającymi okresowej hospitalizacji. Odszedł do Pana 30 stycznia 2015 r. w szpitalu w Gorzowie Wlkp.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Witolda Andrzejewskiego rozpoczną się we wtorek 3 lutego 2015 r. Tego dnia o godz. 16.00 trumna z ciałem zostanie przewieziona do kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. (ul. Mieszka I 59), gdzie rozpocznie się czuwanie modlitewne. O godz. 18.00 będzie odprawiona Msza św. Po jej zakończeniu czuwanie modlitewne potrwa jeszcze do godz. 23.00.

Natomiast w środę 4 lutego 2015 r. o godz. 9.00 trumna z ciałem zostanie przewieziona do kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. Po dwugodzinnym czuwaniu modlitewnym, o godz. 11.00 będzie odprawiona Msza św. pogrzebowa koncelebrowana przez księży biskupów i zgromadzone duchowieństwo. Po jej zakończeniu nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. (kondukt wyruszy od starej bramy).

W nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego śp. ks. prałata Witolda Andrzejewskiego powierzajmy Miłosierdziu Bożemu.

ks. Andrzej Sapieha Notariusz Kurii

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com