Hutnicy przeciw podatkowi od kopalin

Rada Regionalna Sekcji NSZZ „Solidarność” Hutniczo-Przetwórczej Miedzi podjęła stanowisko przeciw podatkowi od kopalin.

Rada Regionalna Sekcji NSZZ „Solidarność” Hutniczo-Przetwórczej Miedzi protestuje przeciw dalszemu funkcjonowaniu podatku od wydobycia niektórych kopalin w dotychczas obowiązującej formie. Protestuje przeciw zasadności wprowadzenia samego podatku, jako nieuzasadnionej daniny.

Jak wskazują wyniki finansowe podatek ma negatywny wpływ na kondycję KGHM. Dalsze przyglądanie się sprawie podatku od niektórych kopalin – tak ostatnio o przyglądaniu wypowiedział się wiceminister Zbigniew Gawlik na spotkaniu w Sejmie z prezesem KGHM Herbertem Wirthem – nic nie da. Podatek zniszczy firmę i nie daje możliwości intensywnego rozwoju poprzez modernizację i unowocześnienie procesu wydobycia rudy miedzi.

Brak realizacji procesu rozwoju w pełnym zakresie skutkuje tym, że KGHM Polska Miedź staje się mniej konkurencyjny na światowym rynku producentów miedzi. W tej chwili większość inwestycji jest realizowana z zaciąganych kredytów zamiast z własnych środków . Pytanie – kto na tym korzysta?

W naszym odczuciu dalsze funkcjonowanie podatku spowoduje osłabienie kondycji i doprowadzi wręcz do likwidacji KGHM Polska Miedź S.A.

Takie działanie Rządu RP wzbudza coraz większy nie pokój wśród pracowników i obawę, by Zagłębie Miedziowe nie podzieliło losu Zagłębia Wałbrzyskiego.

Rada Regionalna Sekcji NSZZ „Solidarność” Hutniczo – Przetwórczej Miedzi żąda, aby Rząd RP zaprzestał działań szkodzących gospodarce, regionowi, pracownikom i całemu przemysłowi miedziowemu w Polsce.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com