Działacze opozycyjni odebrali medale „Pro Patria”

Starosta Polkowicki Kamil Ciupak w obecności prezesa Stowarzyszenia Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego Wiesława Pawłowskiego wręczył medale „Prio Patria” działaczom opozycyjnym z lat osiemdzisiątych. Otrzymali je Marek Smyk i Zbigniew Szczepański. 

Marek Smyk w okresie od stycznia do października 1958 r. należał do działającejw Słupsku młodzieżowej organizacji antykomunistycznej „Białe Orły”. W związku z prowadzoną działalnością został aresztowany i skazany przez Sąd Wojewódzki w Koszalinie na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. W roku 1980 był współzałożycielem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Transportu KGHM w Lubinie. Od czerwca 1981 r. był członkiem Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany przez SB na 48 godzin. W okresie stanu wojennego zajmował się kolportażem podziemnych czasopism oraz organizowaniem pomocy dla osób represjonowanych. W związku z udziałem, dnia., w nielegalnej manifestacji w Lubinie 31 sierpnia 1982 r został zatrzymany, a następnie internowany. Od 2 września i do 25 listopada 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Odznaczony w 2020 roku Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zbigniew Szczepański był aktywnym członkiem podziemnego NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Górniczych w Polkowicach. W latach 1984-1989 zajmował się drukiem oraz kolportażem nielegalnej prasy m. in. „Z Dnia na Dzień”, „Zagłębie Miedziowe”. W związku z prowadzona działalnością 30 stycznia 1986 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Lubinie na 1 rok pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 4 lata oraz na karę grzywny. W 1987 r. pan Zbigniew Szczepański został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń w Głogowie za posiadanie nielegalnych wydawnictw. Odznaczony w 2020 roku Krzyżem Wolności i Solidarności.

Fot: Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com