Zmiana na stanowisku dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki powołał z dniem 15 listopada 2022 r. dr. Kamila Dworaczka na dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu. Dotychczasowy dyrektor dr Paweł Rozdżestwieński obejmie stanowisko zastępcy dyrektora Biura Przystanków Historia w Warszawie.

Dr Kamil Dworaczek

Urodzony w 1985 r., historyk, doktor, pracownik naukowy w Oddziale IPN we Wrocławiu. Specjalizuje się w historii opozycji w PRL. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek, m.in.: Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980 (2011), Burzliwa dekada. NZS we Wrocławiu 1980–1989 (2012), Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1981 (2016). Współautor książki Ruch „Wolność i Pokój” we Wrocławiu (2016). W 2009 r. laureat Nagrody im. Władysława Pobóg-Malinowskiego za Najlepszy Debiut Historyczny Roku (II miejsce w kategorii prac magisterskich), w 2015 r. laureat I nagrody w konkursie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku na najlepszą pracę doktorską dotyczącą historii i idei „Solidarności” oraz opozycji wobec komunizmu i dyktatury. Redaktor tomów 3 i 4 „Encyklopedii Solidarności”. W 2019 r. wyróżniony Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

LISTA PUBLIKACJI

 1. Publikacje książkowe (monografie)
 2. Dworaczek K., NSZZ „Solidarność” w PKP. Przykład Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych,Warszawa–Wrocław 2020.
 3. Dworaczek K., „Mówiono o mnie, że jestem Robespierrem”. Adam Skowroński 19312017, Wrocław 2019.
 4. Dworaczek K., Przedpełski T., Stacja Solidarność. Protest głodowy kolejarzy 2127 października 1980 roku, Warszawa 2018.
 5. Dworaczek K., Zaszczytów nie pragnął, karierowiczów nie rozumiał. Hubert Hanusiak (19421998). Człowiek Solidarności, Wrocław 2018.
 6. Dworaczek K., Przedpełski T., Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 19771980, t. 1–3, Warszawa–Wrocław 2017.
 7. Dworaczek K., Niezależne Zrzeszenie Studentów 19801981, Wrocław 2016.
 8. Dworaczek K., Waligóra G., Ruch „Wolność i Pokój” we Wrocławiu, Warszawa 2016.
 9. Dworaczek K., Chodziło mi o Polskę. Barbara Sarapuk 19402015, Wrocław 2016.
 10. Dworaczek K., Przedpełski T. „Wszystko, co robiliśmy, okazało się potrzebne”. Wspomnienia o Studenckim Komitecie Solidarności we Wrocławiu,Wrocław 2012.
 11. Dworaczek K., Burzliwa dekada. Niezależne Zrzeszenie Studentów we Wrocławiu 19801989,Warszawa 2012.
 12. Dworaczek K., Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu (19771980), Warszawa 2011.

W druku:

 1. Dworaczek K., Katastrofa czarnobylska i jej konsekwencje w Polsce (po recenzjach, po składzie – czeka na druk)
 2. Redakcja tomów studiów

 3. Wolni i solidarni. Solidarność Walcząca na Dolnym Śląsku w Encyklopedii Solidarności, red. K. Dworaczek, A. Klarman, Ł. Sołtysik, G. Waligóra, Wrocław 2022.
 4. „Tej walki nie możemy przegrać!” Strajki, protesty i bunty w II. połowie XX i XXI wieku – perspektywa gospodarcza i społeczna, red. K. Dworaczek, T. Głowiński, Wrocław 2021
 5. Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 19451990, red. K. Dworaczek, K. Łagojda, Warszawa–Wrocław 2020.
 6. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 19761989, t. 4, red. J. Olaszek (red. nacz.), T. Kozłowski (z-ca red. nacz.), G. Wołk (sekretarz), K. Dworaczek, P. Zwiernik, Warszawa 2020.
 7. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 19761989, t. 3, red. G. Waligóra  (red. nacz.), Ł. Sołtysik (z-ca red. nacz.), K. Dworaczek (sekretarz), L. Próchniak, M. Zwolski, Warszawa 2019.
 8. Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2012, red. K. Dworaczek, Ł. Kamiński, Warszawa 2013.
 9. „Budujemy nową Polskę?”. Materiały z konferencji studenckiej poświęconej najnowszym dziejom Polski, red. K. Dworaczek, M. Rozenek, Wrocław 2009.

W druku:

 1. Wspólna historia. 50 lat doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków w warunki niepodległości, okupacji i reżimów totalitarnych 19181968, D. Dąbrowski, K. Dworaczek, Wrocław 2023
 • Prace oryginalne (artykuły w czasopismach, rozdziały w książkach zbiorowych)
 1. Dworaczek K., Information policy of the Soviet Union after the Chernobyl disaster and international nuclear safety[w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne, t. X: Oręże informacyjne, red. Grabińska, N. Świętochowski, Wrocław 2021
 2. Dworaczek K., Sekcje branżowe w Niezależnej SZZ „Solidarność” w latach 1980-1981 – zarys zagadnienia [w:] Od nadziei do niepodległości. NSZZ „Solidarność” 1980–1989/90. Studia i szkice, red. Ł. Sołtysik, G. Waligóra, Wrocław-Warszawa 2021
 3. Dworaczek K., W poszukiwaniu trzeciej drogi. Koncepcje ustrojowo-gospodarcze Solidarności Walczącej i Polskiej Partii Socjalistycznej, [w:] W poszukiwaniu programu. Studia i szkice z dziejów opozycji politycznej w PRL 1976–1989, red. Ł Sołtysik, G. Waligóra, Wrocław-Warszawa 2020
 4. Dworaczek K., Władze Związku Sowieckiego wobec katastrofy czarnobylskiej, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2020, t. LV, z. 1, s. 155–176.
 5. Dąbrowski D., Dworaczek K., The Reaction of the Polish Opposition to Acts of Repression and Civil Rights Violations in Other Communist States in the Years 1987–1989, „Securitas Imperii”  2020, nr 1(36), s. 40
 6. Dworaczek K., Studenccy liderzy solidarnościowej rewolucji 1980–1981. Próba charakterystyki[w:] Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1990, red. K. Dworaczek, K. Łagojda, Warszawa–Wrocław 2020, s. 259–268.
 7. Dworaczek K., Poligrafia Solidarności Walczącej – przykład struktury zbudowanej przez Barbarę Sarapuk[w:] Solidarność Walcząca 1982–1990: Studia i szkice, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin–Warszawa 2019, s. 153–166.
 8. Dworaczek K., Propaganda wobec studenckich buntów w Polsce Ludowej – 1946–1968–1981. Constans czy zmiana? [w:] Propaganda w PRL i NRD. Tematy – instytucje – kampanie, red. E. Matkowska, R. Klementowski, J. Syrnyk, Wrocław 2019, s. 159–172.
 9. Dworaczek K., Propaganda anlässlich der Studentenproteste in der VR Polen – 1946–1968–1981/1982. Konstanten und Abweichungen[w:] Propaganda in der VR Polen und der DDR. Themen – Institutionen – Kampagnen, Herausgeber: E. Matkowska, R. Klementowski, J. Syrnyk, Wrocław 2019, s. 173–186.
 10. Kamil Dworaczek, Reactiile opozitiei poloneze la protestele anti-regim din alte tari comuniste in perioada 1987–1989, [w:] Opozitie si solidaritate in comunism, Editura Presa Universitara Clujeana, 2018, s. 233–246.
 11. Dworaczek K., Międzyokręgowa Komisja Porozumiewawcza Kolejarzy/Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”[w:] Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ „Solidarność” 1980–1989, Sołtysik Ł., Waligóra G., Wrocław–Warszawa 2018, s. 145–159.
 12. Dworaczek K., Solidaritatea în Polonia – cercetare şi popularizare. Impactul Institutului Memoriei Naţionale, [w:] După 25 de ani. Evaluări şi reevaluări istoriografice privind comunismul, red. Budeancă, F. Olteanu, Jassy 2017, s. 379–387.
 13. Dworaczek K., Podziemne drukarstwo we Wrocławiu na przykładzie największych inicjatyw wydawniczych, „Dzieje Najnowsze”, 2016, nr 4, s. 141–155.
 14. Dworaczek K., The “Second Circulation” in Wrocław: The Major Publishers [w:] Duplicator Underground: The Independent Publishing Industry in Communist Poland, 1976–89, edited by Zlatkes, P. Sowiński, M, Frenkel, Bloomington 2016, s. 115–130.
 15. Dworaczek K., Niezależna prasa studencka 1980–1981 – próba charakterystyki[w:] Drugi obieg wydawniczy  w PRL na tle historii samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku,  P. Gasztold-Seń,  N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2016, s. 268–279.
 16. Dworaczek K., NZS wobec codziennych problemów studentów 1980–1981[w:] Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989,  N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2015, s. 240–253.
 17. Dworaczek K., Łódź za wszystkich, wszyscy za Łódź. Stosunki z OKZ i kwestia ogólnopolskiego strajku studenckiego [w:] Łódzkie strajki studenckie 1981 r. Spojrzenie po latach. Studia, relacje i materiały, K. Lesiakowski, Łódź–Warszawa 2014, s. 151–165.
 18. Dworaczek K., PAX wobec narodzin „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów[w:] Sensus Catholicus. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśl. Studia i szkice,   R. Ptaszyński, T. Sikorski, Toruń 2014, s. 287–300.
 19. Dworaczek K., Opozycja wobec wyborów do Sejmu PRL w 1980 roku[w:] Wybory i referenda w PRL,  S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 665–683.
 20. Dworaczek K., Kontakty Niezależnego Zrzeszenia Studentów z zagranicznymi organizacjami studenckimi w latach 1980–1981[w:] Świat wobec Solidarności 1980–1989, red. P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2013, s. 479–494.
 21. Dworaczek K., Wszechnice związkowe na przykładzie Górnego Śląska, Warszawy i Wrocławia 1980–1981 [w:]Solidarność od wewnątrz 1980–1981,  A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński, Warszawa 2013, s. 277–290.
 22. Dworaczek K., Od „Indeksu” do „Nowego Indeksu”. Próba utworzenia niezależnego pisma studenckiego o zasięgu ogólnopolskim 1977–1981[w:] Czas bibuły, red. R. Wróblewski, Wrocław 2013, s. 91–97.
 23. Dworaczek K., Proces kształtowania się opozycji studenckiej w latach 1977–1981 na przykładzie Studenckiego Komitetu Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów[w:] Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981, red. J. Kufel, W. Polak, P. Ruchlewski, Gdańsk 2012, s. 120–136.
 24. Dworaczek K., Die Kontakte des polnischen Unabhängigen Studentenverbandes zu Studenten in der Bundesrepublik Deutschland 1980/81,„Inter Finitimos. Jahrbuch Zur Deutsch-Polnischen Beziehungsgeschite”, 2012, s. 207–226.
 25. Dworaczek K.,Studenci 1981. Strajk radomski, „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury”, 2012, nr 4, s. 51–64.
 26. Dworaczek K., W obawie przed prowokacją. Marsze w obronie więźniów politycznych (przykład Ziem Zachodnich)[w:] Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2012, s. 179–190.
 27. Dworaczek K., Drugi obieg wydawniczy w PRL – uwagi źródłoznawcze [w:] Opozycja i opór społeczny w PRL po 1956 roku, Kozłowski, J. Olaszek, Warszawa 2011, s. 25–35.
 28. Dworaczek K., Strajk radomski, „Biuletyn IPN”, 2011, nr 11–12, s. 65–72.
 29. Dworaczek K., Analiza porównawcza SKS-ów, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2011, nr 1(17), s. 161–191.
 30. Dworaczek K., Polska Partia Socjalistyczna 1987–1990[w:] Wokół „Solidarności”, t. 7, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 429–461.
 31. Dworaczek K., Wydarzenia maja 1946 w Gliwicach [w:]Władza, polityka i społeczeństwo w Gliwicach w latach 1939–1989,  B. Tracz, Katowice–Gliwice 2010, s. 57–74.
 32. Dworaczek K., Od „Robotnika” do „Robotnika”[w:] Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL, red. M. Marcinkiewicz, S. Ligarski, Szczecin 2010, s. 36–45
 33. Dworaczek K., Działalność samokształceniowa wrocławskiego Studenckiego Komitetu Solidarności [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2008, red. M. Bielak, Ł. Kamiński, Warszawa 2009, s. 125–139.
 34. Dworaczek K., Fałszywy numer siódmy „Podaj Dalej”. Konfrontacja Studenckiego Komitetu Solidarności z władzami Uniwersytetu Wrocławskiego w 1979 r.,„Iuvenilia”, 2008, nr 3, s. 105–113.
 35. Dworaczek K., „Do obozu pracy przymusowej paniczyków spod znaku pałki i kastetu!”. Propaganda wobec wydarzeń majowych 1946 roku na podstawie śląskiej prasy codziennej[w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2007,  red. M. Bielak, Ł. Kamiński, Warszawa 2008, s. 137–146.
 36. Dworaczek K., Socjalistyczny Związek Studentów Polskich w świetle publicystyki wrocławskiego Studenckiego Komitetu Solidarności[w:] Per aspera ad astra. Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, Świątek A., t. 11. Historia PRL, Kraków 2008, s. 23–33.

W druku:

37. Dworaczek K., Ruch studencki w Polsce i Czechosłowacji, a wydarzenia roku 1968 [w:] Wspólna historia? Pięćdziesiąt lat doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków w warunkach niepodległości, okupacji i reżimów totalitarnych (1918–1968), red. D Dąbrowski, K. Dworaczek.

 1. Prace popularnonaukowe

 2. Dworaczek, K., Jak rodziła się Solidarność Walcząca, „Najodważniejsi z odważnych. Solidarność Walcząca”, 9 VI 2022, dodatek prasowy IPN do 16 tytułów prasowych w Polsce z grupy Polska Press
 3. Dworaczek K., „Czarnobylskie” protesty we Wrocławiu 1986–1989, „Pamięć i Przyszłość”, 2021, nr 2
 4. Dworaczek K., Że pani taka wolna, „Tygodnik Powszechny”, 19 IX 2021, nr 38
 5. Dworaczek K., Płyn Lugola, ruska Cola, „Tygodnik Powszechny”, 25 IV 2021, nr 17
 6. Dworaczek K. , Początki Solidarności w PKP, „Biuletyn IPN”, VII–VIII 2020, nr 7–8, s. 163–169.
 7. Dworaczek K., 141 dni głodówki, „Gazeta Wrocławska”, 31 VIII 2020, dodatek historyczny Nie tylko Wybrzeże. Protesty latem 1980 r. i narodziny „Solidarności” na Dolnym Śląsku, s. 11.
 8. Dworaczek K., „Niezależnistudenci 1980–1981, „Gazeta Wrocławska”, 31 VIII 2020, dodatek historyczny Nie tylko Wybrzeże. Protesty latem 1980 r. i narodziny „Solidarności” na Dolnym Śląsku, s. 10.
 9. Dworaczek K., „Niezależnistudenci 1980–1981, „Nowa Trybuna Opolska”, 31 VIII 2020, dodatek historyczny Nie tylko Wybrzeże. Protesty latem 1980 r. i narodziny „Solidarności” na Śląsku Opolskim, s. 9.
 10. Dworaczek K., Ostatni lot „Pirata”, „Pamięć i Przyszłość”, nr 4/2019.
 11. Dworaczek K., Jak „Solidarność” zatrzymała pociągi, „Pamięć i Przyszłość”, nr 2/2019.
 12. Dworaczek K., Studenci ’68, „Pamięć i Przyszłość”, 3/2018, s. 6–10.
 13. Dworaczek K., Wydawnicze imperium Solidarności Walczącej, „W Sieci Historii”, 2018, nr 9, s. 43–45.
 14. Dworaczek K., Od śmierci Pyjasa do narodzin „Solidarności”. SKS we Wrocławiu,  „Pamięć i Przyszłość”, 2/2017, s. 41–49.
 15. Dworaczek K., Każdy umie drukować, „Rzeczpospolita”, dodatek: „Solidarność Walcząca. 35. rocznica powstania”, 16 VI 2017, s. 17.
 16. Dworaczek K., Echo w całym kraju, „Gość Niedzielny”, dodatek: „Pierwsi Solidarni”, 14 V 2017, s. 4–5.
 17. Dworaczek K., „Kwiaty rzucane przez reakcję”. 3 maja 1946 roku w Gliwicach, „Czasypismo”, 2016, nr 1, s. 12–15
 18. Dworaczek K., Dziewięć lat buntu – Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1989, dzieje.pl, 16 II 2016.
 19. Dworaczek K., Na górskich szlakach, „Pamięć.pl”, XII 2015, nr 12, s. 53–56.
 20. Dworaczek K. 141 godzin głodówki kolejarzy, „Solidarność Dolnośląska”, 16 X 2015, nr 10, s. 10.
 21. Dworaczek K., Zapomniana głodówka na kolei, „Gazeta Wrocławska”,  6 X 2015, nr 233, s. VI.
 22. Dworaczek K., 500 dni rewolucji, „Rzeczpospolita”, 12–13 IX 2015, nr 213, s. 42–43.
 23. Dworaczek K., Ruch „Wolność i Pokój” we Wrocławiu,„Pamięć i Przyszłość”, nr 1/2015, s. 40–52.
 24. Dworaczek K., Szukając innej drogi, „Tygodnik Powszechny”, 2 XI 2014, nr 44, s. 54–55.
 25. Dworaczek K., Solidarnościowiec z rekordem, „Pamięć.pl”, nr 12/2014, s. 22–26.
 26. Dworaczek K., Pierwszy bunt – maj 1946, „Pamięć.pl”, 2013, nr 5, s. 44–48.
 27. Dworaczek K., Drugi obieg od kuchni, „Pamięć.pl”, I 2013, nr 1, s. 47–52.
 28. Dworaczek K., Niezależne obchody 1 Maja? Były takie, „Gazeta Wrocławska”, 28–29 IV 2012. s. 8–9.
 29. Dworaczek K., Strajk radomski,„Gazeta Polska”, 18 I 2012, nr 3, s. 28.
 30. Dworaczek K., Władysław Frasyniuk, „Newsweek Extra, wydanie kolekcjonerskie Stan Wojenny. Odtajnione Archiwa IPN”,XII 2011, s. 81.
 31. Dworaczek K., Kościół w stanie wojennym,„Newsweek Extra, wydanie kolekcjonerskie Stan Wojenny. Odtajnione Archiwa IPN”, XII 2011, s. 60–61.
 32. Dworaczek K., Samotni, zdeterminowani. Studenckie Komitety Solidarności – prekursor NZS, „Tygodnik Powszechny”, 19 IX 2010, nr 38, s. 30–31.
 33. Dworaczek K., Wrocławska bibuła przed „Solidarnością”. Przeczytaj i podaj dalej…[w:] Papierowa rewolucja. Prasa bezdebitowa w PRL (dodatek do „Kuriera Szczecińskiego”), X 2009, s. 12.
 34. Dworaczek K.,Wrocław 80–89. Opozycyjna mapa Wrocławia, „Pamięć i Przyszłość”, nr 2, 2008, dodatek.

 

 1. Opracowania źródłowe

 2. Szałajda Z., Człowiek do zadań specjalnych, oprac. T. Przedpełski, wstęp K. Dworaczek, Warszawa 2020.
 3. Ruszar J.M,Czerwone pająki. Dziennik żołnierza LWP,  nauk. K. Dworaczek, J. Jędrysiak, Warszawa 2017 (Nominacja książki do Nagrody Historycznej Polityki 2018 w kategorii pamiętników i wspomnień).
 4. Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 2, cz. 1: Materiały własne, red. K. Dworaczek, G. Waligóra, Warszawa 2016.
 5. Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1981. Wybór dokumentów, oprac. K. Dworaczek, Warszawa 2012, s. 584.
 6. Drugi obieg 1976–1989, oprac. K. Dworaczek, Warszawa 2008.
 7. Recenzje

 8. Recenzja książki „Bez wątpienia było warto!” Z Markiem Adamkiewiczem rozmawia Michał Siedziako, Szczecin 2012[w:] „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, 2013, nr 3, s. 277–282.
 9. Recenzja książki Leszka Biernackiego Gdy wieje wiatr historii… Studenci z robotnikami, Gdańsk 1976–1980(Warszawa 2014) [w:] „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury”, 2016, nr 9, s. 224–227.
 10. Recenzja książki Toma Junesa Student Politics in Communist Poland. Generations of Consent and Dissent(Lanham–Boulder–New York–London 2015) [w:] „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2016, nr 27, s. 449–453.
 11. Recenzja książki Eugeniusza Piotrowskiego Nie umiem się nisko kłaniać. Zapiski wrocławskiego lekarza z lat 1944–1945, 1957, 1972–1990, wstęp i oprac. G. Wołk, Warszawa 2016 [w:] „Rocznik Ziem Zachodnich”, 2017, s. 766–771.
 12. Recenzja książki Anny Machcewicz, Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980, Gdańsk 2015 [w:] „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, 2017, s. 444–450.
 • Hasła encyklopedyczne

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 2, red. nacz. G. Waligóra, Warszawa 2012. Autor lub współautor 4 biogramów oraz 14 haseł rzeczowych:

Józef Pinior; Marek Krukowski; Antoni Wójtowicz; Jan Sobczyk (biogramy)

„Jednością Silni”; Niezależne Warsztaty Wydawnicze Ogniwo; Oficyna Niepokornych; Oficyna NZS; Parafia św. Klemensa Dworzaka; Polska Partia Socjalistyczna; Ruch Społeczny „Solidarność”; „Wolna Droga”; „Wolny Głos Nauczycielski”; Wszechnica NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu; Wydawnictwo Constans; Wydawnictwo Kret; Inicjatywa Wydawnicza „Aspekt”; Universitas (hasła rzeczowe)

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL
1976–1989, t. 3, red. K. Dworaczek, L. Próchniak, Ł. Sołtysik, G. Waligóra (red. nacz.), M. Zwolski. Autor lub współautor 38 biogramów oraz 12 haseł rzeczowych:

Piotr Bielawski; Krzysztof Bieżuński; Krzysztof Błachut; Czesław Borowczyk; Sławomir Borysionek; Michał Gabryel; Aleksander Gleichgewicht; Krzysztof Gołygowski; Rafał Guzowski; Dorota Bochen-Guzowska; Krzysztof Grzelczyk; Hubert Hanusiak; Jarosław Hyk; Mikołaj Iwanow; Dominik Krekora; Andrzej Kisielewicz; Maria Koziebrodzka; Jan Krusiński; Teresa Krusińska; Helena Lazarowicz; Antoni Lenkiewicz; Cezariusz Lesisz Zofia Maciejewska; Piotr Medoń; Anna Morawiecka; Andrzej Myc, Ludwika Ogorzelec, Dariusz Olszewski; Maria Peisert-Kisielewicz; Jerzy Peisert; Marek Petrusewicz; Jerzy Petryniak; Piotr Serwadczak; Władysław Sidorowicz; Tadeusz Świerczewski; Andrzej Wawrzeń; Adam Zabokrzycki; Andrzej Zarach (biogramy).

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej; Agencja Wydawnicza Jednością Silni; „Biuletyn Dolnośląski”; Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy; Głodówka kolejarzy w Lokomotywowni PKP Wrocław; Komitet Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu; Niezależna Grupa „Non Violance”; „Semafor”; „Solidarność Walcząca”; „Bez Cenzury”; Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”; Sekcje branżowe w „Solidarności” (hasła rzeczowe)

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. K. Dworaczek, T. Kozłowski, J. Olaszek (red. nacz.), G. Wołk, P. Zwiernik, Warszawa 2020. Autor lub współautor 13 biogramów oraz 10 haseł rzeczowych:

Stefan Cieśla; Czesław Jezierski; Jarosław Klimek; Wincenty Korsan; Sławomir Najnigier; Jarosław Obremski; Artur Olszewski; Piotr Gomułkiewicz; Jerzy Piórkowski; Rafał Dutkiewicz; Janusz Słowiński; Janusz Wolniak; Piotr Starzyński (biogramy).

 „Biblioteka ARO”; „Biuletyn Wrocławski ARO”; Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk; „Komunikat Komitetu Założycielskiego NSZZ »Solidarność« Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego”; Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie; „Solidarność Dolnośląska”; Międzyszkolny Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej; Wydawnictwo Alternatywy Demokratycznej; Wydawnictwo Vist; „Reżimówka” (hasła rzeczowe).

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com