Rady Rynku Pracy

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” w Warszawie, w dniach od 19 do 23 stycznia br., w ramach realizacji projektu unijnego ‘Konstruktywny dialog IV – wzmocnienie eksperckie NSZZ „Solidarność”, odbyło się szkolenie Rady Rynku Pracy, w którym uczestniczyli członkowie z organizacji w: Urzędzie Miejskim w Głogowie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie, VWMP Sp. z o. o. w Polkowicach i MPK Sp. z o. o. w Legnicy. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału eksperckiego NSZZ „Solidarność” w zakresie prowadzenia dialogu społecznego w Radach Rynku Pracy (wcześniej Rady Zatrudnienia). Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i kompetencje z obszarów regionalnej polityki, integracji społecznej, systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia analizy makrootoczenia: ekonomicznego, demograficznego, społeczno-kulturowego, politycznego i prawnego.

Szkolenie Specjalistyczne dla członków Rad Rynku Pracy (1)Szkolenie Specjalistyczne dla członków Rad Rynku Pracy (2)

 

 

 

 

Szkolenie Specjalistyczne dla członków Rad Rynku Pracy (7)Szkolenie Specjalistyczne dla członków Rad Rynku Pracy (8)Szkolenie Specjalistyczne dla członków Rad Rynku Pracy (3)Szkolenie Specjalistyczne dla członków Rad Rynku Pracy (9)Szkolenie Specjalistyczne dla członków Rad Rynku Pracy (5) Szkolenie Specjalistyczne dla członków Rad Rynku Pracy (4)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com