Negocjacje PUZP

W siedzibie Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” odbyło się kolejne spotkanie w sprawie zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników realizujących zadania pomocy społecznej na terenie miasta Legnicy.

W spotkaniu z upoważnienia Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” uczestniczyli: Piotr Wegner – zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu, Piotr Jóźwiak – radca prawny, Aneta Mazur – przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy oraz Agnieszka Mudra zastępca przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MOPS.

Stronę Prezydenta Miasta Legnicy reprezentowała Zastępca Prezydenta Miasta – Dorota Purgal, Skarbnik Miasta – Grażyna Nikodem, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Leszek Śliwak oraz radca prawny Mirosław Zagrobelny. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników MOPS w Legnicy.

Strony przedstawiły swoje stanowiska, wstępny termin kolejnego spotkania został ustalony na 20 lutego. Negocjacje PZUZP (1)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com