40. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

W tym roku – już 40. Pielgrzymka Ludzi Pracy odbędzie się pod hasłem: Księże Jerzy – jesteśmy tu, aby wypełnić Twój testament.

Program pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę:

Sobota 17 września 2022 roku

Przybycie pielgrzymów na Jasną Górę do godz. 1600 i zgłoszenie się w punkcie rejestracji.

Godz. 1700 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Godz. 1830 – Wspólna modlitwa zgromadzonych przed szczytem

Godz. 1900 – Msza św. na szczycie dla pielgrzymów.

Przewodniczy i Słowo Boże głosi – ks. bp Krzysztof Wętkowski;

Msza św. i liturgia słowa z niedzieli.

Godz. 2100 – Apel Jasnogórski JE ks. bp Krzysztof Wętkowski

Godz. 2130 – Droga Krzyżowa na wałach – prowadzi ks. Kanonik Rajmund Ponczek

Godz. 2230 – 2300 – milczące, indywidualne czuwanie przy obrazie Matki Bożej.

Niedziela 18 września 2022 roku

Godz. 930 – Wykład diakona prof. dra hab. Waldemara Rozynkowskiego – Biada społeczeństwu, którego obywatele nie rządzą się męstwem.

Godz. 1015 –Różaniec na szczycie – ks. Prałat Józef Nowakowski z diakonami

Godz. 1030 – Przywitanie pielgrzymów przez Przeora Jasnej Góry Ojca Samuela Pacholskiego.

– Odczytanie listu od Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Panią Minister Małgorzatę Paprocką

– Odczytanie listu od Premiera Rządu RP Pana Mateusz Morawieckiego przez Panią Minister Marlenę Maląg

– Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Godz. 1100 – MSZA ŚW. KONCELEBROWANA NA SZCZYCIE:

Liturgia słowa i formularz mszalny z niedzieli.

Przewodniczy JE ks. abp Józef Kupny delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy

Słowo Boże JE ks. Bp Wiesław Śmigiel

Koncelebruje JE ks. bp Krzysztof Wętkowski

Koncelebrują Duszpasterze Ludzi Pracy i Kapelani „Solidarności” z całej Polski.

Po Komunii Świętej:

Poświęcenie sztandarów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”: – Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność

– Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność O. Włocławek

Po modlitwie na zakończenie mszy św.:

– Akt Zawierzenia Matce Bożej Solidarności Robotników Ludzi Pracy – ks. bp Wiesław Śmiegiel.

– Podziękowanie za przyjęcie Matki Bożej w parafiach i przybycie pielgrzymów na Jasną Górę ks. bpWiesław Śmigiel.

– Delegacje NSZZ „Solidarność” kwiatami złożą Podziękowanie Przeorowi Jasnej Góry, rodzinie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz biskupom koncelebrującym Mszę Świętą.

– Przekazanie Obrazu Matki Bożej Solidarności i kopii krzyża Nowohuckiego Regionowi Śląsko-Dąbrowskiemu NSZZ S. 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com