Miedziowi solidarni z Górnym Śląskiem

Stanowisko Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” z dnia 13 stycznia 2015 roku, w sprawie zaplanowanej przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej likwidacji kopalń węgla kamiennego w Regionie Śląsko-Dąbrowskim

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” zgłasza kategoryczny sprzeciw wobec zaplanowanej i rozpoczętej likwidacji, strategicznej gałęzi przemysłu, jaką jest dla Polski górnictwo węgla kamiennego.

Protestujemy przeciwko obłąkańczej polityce obecnej władzy polegającej na niszczeniu wszystkiego co jest polskie i ma jeszcze jakąś wartość. Sprzeciwiamy się sposobowi decydowania  o problemach społeczno-gospadarczych bez wcześniejszych uzgodnień z reprezentatywnymi związkami zawodowymi.

Całkowitą odpowiedzialność za obecną, katastrofalną kondycję górnictwa węglowego, w szczególności w kopalniach Kompanii Węglowej, ponoszą prezesi i zarządy spółek osadzonych z klucza partyjnego koalicji rządzącej.

Nakładane przez Rząd RP daniny, w postaci podatków drenujących budżety kopalń, są celową polityką osłabiania ich kondycji, z zamiarem późniejszej likwidacji i docelowo prywatyzacji.

W świetle powyższego mamy także uzasadnione obawy co do losów górnictwa miedziowego w Polsce. Nałożony dodatkowy podatek od miedzi i srebra, specjalnie dla jednego przedsiębiorstwa wydobywającego rudy miedzi, doprowadzi również KGHM Polska Miedź S.A. do likwidacji.

Oczekujemy natychmiastowego odstąpienia Rządu RP od wszystkich działań szkodzących gospodarce, pracownikom i obywatelom RP.

Wszystkim Górnikom, ich Rodzinom i Społeczności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego dotkniętych utratą miejsc pracy, życzymy wytrwałości i determinacji w słusznej walce o podstawowe prawo do życia.

Szczęść Boże

Józef Czyczerski
przewodniczący
SKGRM NSZZ „Solidarność”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com