Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym do Trybunału Konstytucyjnego!

Obradująca dzisiaj w Jarnołtówku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SM, SOP, PSP, SC-S i SW.

Główne zarzuty dot. m.in. nie zaliczenia do okresów służby i pracy, które – w uproszczeniu – nie były wliczane do wysługi emerytalnej, a które były zbliżone do służby policji. Zdaniem członków KK ustawa narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania i niedyskryminacji wobec osób znajdujących się w sytuacji relewantnej (chodzi o jednakowe warunki pracy i służby) i powinny one być traktowane tak samo. Ponadto naruszona została zasada tzw. obywatelskiego prawa do zabezpieczenia emerytalnego, który pośrednio wynika z zasady równego traktowania.

Wniosek został złożony z inicjatywy Krajowego Sekretariat Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. KK upoważniła do reprezentowania wniosku prof. Marcina Zielenieckiego oraz dr Jakuba Szmita.

ml. fot. Marek Lewandowski 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com