Paweł Rozdżestwieński nowym dyrektorem Oddziału IPN we Wrocławiu

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej przedstawił – najpierw pracownikom, a w później wrocławskim mediom – nowego dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu.

Został nim Paweł Rozdżestwieński, prawnik, dotychczasowy dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

– Wrocław to miejsce, w którym w latach 80. biło serce „Solidarności”. Dlatego mam głębokie przekonanie, że w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (13 XII 2021) zobaczymy nową jakość wrocławskiego oddziału IPN – mówił dr Karol Nawrocki, prezes IPN podczas konferencji prasowej we Wrocławiu, przedstawiając nowego dyrektora naszego Oddziału.

Dyrektor Paweł Rozdżestwieński przedstawił swoje priorytety na najbliższy czas:
– Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 roku. Cykl imprez dla różnych grup docelowych uwzględniających specyfikę oporu w tamtym okresie we Wrocławiu – NSZZ „Solidarność”, Solidarność Walcząca czy aktywne w kolejnych latach – Pomarańczową Alternatywę, Ruch Wolność i Pokój.
– Przygotowanie się do przyszłorocznych okrągłych obchodów powstania Solidarności Walczącej.
–  Kontynuowanie i zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO).
–  Kontynowanie współpracy z Wojskiem Polskim, ze szczególnym uwzględnieniem 16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Akademii Wojsk Lądowych.
–  Rozwój kontaktów z uczelniami w zakresie wspólnych prac badawczych.
–  Warsztaty młodego historyka dla uczniów szkół średnich, pokazywanie przyszłym historykom podstaw metodologii nauk historycznych oraz nauki merytorycznego dyskutowania i budowania argumentacji. W tym celu będziemy rozwijać realizowany w Oddziale program debat oksfordzkich.
–  W zeszłym roku wrocławianki i wrocławianie obchodzili 75-lecie polskiego Wrocławia. A wielu członków elity wrocławskiej swoje korzenie ma we Lwowie, stąd też jednym z zadań będzie promocja „małego” Lwowa, czyli losów przesiedleńców wschodnich i ich wkładu w materialną i intelektualną odbudowę Wrocławia.
–  Dostosowanie promocji historii dla grup wiekowych i wykorzystanie cyfrowych i manualnych form promocji (gry, symulatory, warsztaty) oraz ciekawych form pracy (rekonstrukcje, warsztaty, rajdy, działania prospołeczne).

Paweł Mikołaj Rozdżestwieński (ur. 4.07.1969 w Sochaczewie), magister nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1993). Doktorant UKSW w Warszawie, praca doktorska pt. „Umundurowanie piechoty Wojska Polskiego. Lata 1918–1939” (złożona do recenzji w 2021 r.).

Jako ekspert w dziedzinie technicznych badań dokumentów, w latach 2000–2007 był zatrudniony we wrocławskiej firmie technologicznej produkującej zabezpieczenia dla polskich dokumentów komunikacyjnych.

W latach 2012–2014 pracował jako redaktor merytoryczny „Wielkiej Księgi Kawalerii Polskiej” – 60 tomów, obejmujących historię kawalerii polskiej w latach 1918–1939 oraz oddziałów towarzyszących.

Pomysłodawca oraz redaktor merytoryczny (2013–2017) serii „Wielki Leksykon Uzbrojenia” poświęconej uzbrojeniu Wojska Polskiego w kampanii polskiej 1939 roku w Polsce (240 tomów).

W latach 2015–2021 sprawował funkcję dyrektora Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, które upamiętnia pierwszą wielką bitwę II wojny światowej – bitwę nad Bzurą. W trakcie swojej kadencji rozpoczął akcję remontu cmentarzy z 1939 roku, a organizowane przez jednostkę projekty, np. poświęcone Żołnierzom Niezłomnym, otrzymały Patronat Honorowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Na cmentarzu wojennym w Sochaczewie-Trojanowie podczas jego kadencji została umieszczona tablica memoratywna, ufundowana przez Wojewodę Mazowieckiego, wspominająca ofiarę wszystkich żołnierzy WP poległych w kampanii 1939 roku w Polsce, bez względu na ich pochodzenie etniczne czy wyznawaną religię. W czasie pracy w sochaczewskim muzeum uporządkował miejscowy cmentarz żydowski i sprawował nad nim opiekę, a placówka do dziś utrzymuje dobre relacje z przedstawicielami diaspory żydowskiej rozsianej po całym świecie.

Autor (od 2002 r.) największych polskich rekonstrukcji historycznych: „Bzura 1939”, „Mława 1939”, „Łomianki 1939”, „Rawka – Bzura 1914–1915”.

Konsultant na planach filmowych: „Bitwa Warszawska 1920”, „Wenecja”, „Hiszpanka”, „Piłsudski”, „Niepodległość”, „Król”, „Wojna Światów 1920”, „Rojst 97”, „Łuna”, „Marzec 1968”, „Stulecie Winnych”.

Od ponad 30 lat związany ze środowiskiem 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, autor monografii pułku w 1939 roku, kawaler Krzyża Pułkowego nadanego przez Koło Pułkowe w Londynie.

Za współpracę z Wojskiem Polskim wyróżniony został odznaką 6 Brygady Kawalerii Pancernej im. płk. Konstantego Plisowskiego (za projekt proporca Batalionu Ułanów Jazłowieckich) oraz odznaką 38 Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej im. mjr. Feliksa Kozubowskiego (za wsparcie działań mających na celu otrzymanie sztandaru i imienia).

Autor projektu sztandaru 37. Sochaczewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej (2018).

Od kilkudziesięciu lat opiekuje się grobami wojennymi z 1939 roku, w których spoczywają żołnierze Wojska Polskiego wszystkich wyznań i narodowości II RP.

8 września 2021 r. dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, powierzył Pawłowi Rozdżestwieńskiemu kierowanie Oddziałem IPN we Wrocławiu, powołując go na stanowisko p.o. dyrektora.

Wybór publikacji Pawła Rozdżestwieńskiego:

 1. Wielka Wojna nad Dolną Bzurą i Rawką 1914–1915, Sochaczew 1991
 2. Ułani Jazłowieccy. Zarys dziejów I Rzutu 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Kampanii 1939 roku w Polsce: I wyd. Sochaczew 1996, II wyd. Warszawa 2008
 3. Karabiny Mauser w Wojsku Polskim (współautorstwo z Krzysztofem Haładajem), Warszawa 2010
 4. Piechota Wojska Polskiego – organizacja pułku piechoty w 1939 roku, Warszawa 2012
 5. Czołg Lekki 7 TP, Warszawa 2013
 6. Wielka Wojna na terenie powiatu sochaczewskiego (współautorstwo z Jakubem Wojewodą), Warszawa 2013
 7. Armata przeciwlotnicza wz. 1936 Bofors kal. 40 mm, Warszawa 2014
 8. Umundurowanie kawalerii 1921–1939, Warszawa 2014
 9. Umundurowanie polowe piechoty 1939, Warszawa 2014
 10. Armata dalekonośna kal. 105 mm wz. 1913 i wz. 1929 (współautorstwo z Andrzejem Konstankiewiczem), Warszawa 2015.
 11. Taczanka wz. 1936 (współautorstwo z Andrzejem Konstankiewiczem) – Warszawa 2015
 12. Lance i szable Wojska Polskiego w 1939 roku (współautorstwo z Andrzejem Konstankiewiczem), Warszawa 2016
 13. Dzieje Ułanów Jazłowieckich (współautorstwo), IPN Warszawa 2019
 14. Piechota Wojska Polskiego, cz. 1 – Pułk Piechoty, cz. 2 – Batalion Piechoty, cz. 3 – Dywizja Piechoty, Warszawa 2019
 15. Umundurowanie piechoty 1939, Warszawa 2019

Odznaczenia:

Brązowy Krzyż Zasługi (2009)
Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2018)
Medal „Za zasługi dla obronności Kraju” (2005)
Medal „Pro Memoria” (UDSKiOR) (2005)

Fot. Adam Pacześniak (IPN)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com