Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku

W 2021 r. odpisy na ZFŚS pozostają na takim samym poziomie jak w 2020 r.

Obowiązek tworzenia ZFŚS mają pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą fundusz bez względu na liczbę pracowników zatrudnianych na dzień 1 stycznia 2021 r.

Natomiast dla pozostałych pracodawców zasady tworzenia ZFŚS zależą od liczby zatrudnionych osób.

Tutaj obowiązek tworzenia funduszu socjalnego mają pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia 2021 r. zatrudniają co najmniej:

  • 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa.

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą podjąć decyzję o nietworzeniu funduszu oraz niewypłacaniu świadczenia urlopowego.
Podstawą naliczania w 2021 roku będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. w wysokości 4134,02 zł. Wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych są obliczane od tej podstawy.
W związku z tym wysokość odpisu podstawowego w 2021 r. na:

  • pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych wyniesie 1550,26 zł
  • pracownika zatrudnionego w warunkach szczególnie uciążliwych lub o szczególnym charakterze wyniesie 2067,01 zł
  • pracownika młodocianego w I roku nauki wyniesie 206,70 zł
  • pracownika młodocianego w II roku nauki wyniesie 248,04 zł
  • pracownika młodocianego w III roku nauki wyniesie 289,38 zł

jw (SDŚ)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com