Zmarł bp Dyczkowski zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

Biskup Adam Dyczkowski urodził się 17 listopada 1932 r. w Kętach, w diecezji krakowskiej w rodzinie inteligenckiej. Zmarł 10 stycznia 2021 roku.

Po ukończeniu Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Bolesława Kominka 23 czerwca 1957 r. W latach 1957-63 studiował filozofię przyrody na katolickim Uniwersytecie Lubelskim, następnie w latach 1963-71 jest wikariuszem w parafii katedralnej i wykładowcą filozofii w Seminarium Wrocławskim, duszpasterz akademicki w latach 1965-78.

Nominację na biskupa pomocniczego otrzymał 21 września 1978 r., a konsekrowany został 26 listopada 1978 r. przez abpa Henryka Gulbinowicza. 25 marca 1992 został przeniesiony na urząd biskupa pomocniczego nowo powstałej diecezji legnickiej. Objął funkcję wikariusza generalnego diecezji. W kurii biskupiej zajmował się duszpasterstwem rodzin, harcerzy, służby zdrowia, a także duszpasterstwem środków społecznego przekazu. Przewodniczył również radzie katechetycznej i odpowiadał za sprawy II Synodu Ogólnopolskiego w diecezji legnickiej

W dniu 17 lipca 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Z dniem 19 lipca 1993 r. przejął kierowanie diecezją. Ingres do katedry gorzowskiej odbył się 5 września 1993 r., a ingres do konkatedry w Zielonej Górze odbył się 12 września tegoż roku. Po osiągnięciu 75. roku życia złożył na ręce Papieża rezygnację z zajmowanego urzędu. Benedykt XVI przyjął rezygnację. Jednocześnie poprosił o sprawowanie obowiązków do czasu objęcia diecezji przez nowego Biskupa Diecezjalnego.

Odznaczenia: Postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy z 11 maja 2018 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 nadano mu tytuły honorowego obywatela: Głogowa, Gorzowa Wielkopolskiego[13] i Zielonej Góry. W 2011 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 1991 został laureatem nagrody Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia. W 2015 został uhonorowany tytułem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”. 

Zdjęcie  zrobione w 1981 roku podczas obchodów Dnia Kolejarza w kościele Świętego Jacka w Legnicy.

 

 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com