Jarosław Pietrykowski przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w PeBeKa

4 września w Lubinie odbyły się wybory uzupełniające w organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w PeBeKa S.A. w Lubinie. 

Nowym przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w PeBeKa S.A. w Lubinie został wybrany Jarosław Pietrykowski. 

Uzupełniono również skład komisji zakładowej. W jej skład weszli: Marta Grochal – Wielgus, Adam Hasulak, Dawid Seta, Sławomir Szynal – Szymański, Grzegorz Sobczyk, Tomasz Mysior.

Na delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu i delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi wybrano: Adama Hasulaka, Dominika Pasisa i Jarosława Pietrykowskiego.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com