Kilkadziesiąt osób wzięło udział w pogrzebie Zygmunta Urbana

Zygmunt Urban był działaczem opozycyjnym od lat 60-tych. W latach 1978-1981 był uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a od września 1979 roku członkiem KPN. W latach osiemdzisiątych działacz NSZZ „Solidarność” a następnie KO „Solidarność”. 

Ceremonię pogrzebową odprawili księża: Marian Kopko, Wiesław Walendzik oraz Bronisław Kryłowski.

Wśród obecnych na pogrzebie byli m.in.: Poseł Ewa Szymańka, Krystyna Sobierajska, Janina Stasiak, Andrzej Potycz, Stanisław Obertaniec, Adam Jaworski, Krzysztof Skóra, Stanisław Kot, Edward Wóltański oraz Maria Kisielewska Podrez. Wielu nauczycieli z ZSEM. Był też wieniec od Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego.  

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com