Sto lat temu urodził się Karol Wojtyła. Wspominamy wizytę Jana Pawła II w Legnicy

 2 czerwca 1997 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Legnicy.

Tego dnia papież Jan Paweł II odprawił uroczystą mszę świętą na legnickim lotnisku, na którym zgromadziło się ponad 400 tys. wiernych. Swoją homilie poświęcił pracy ludzkiej i konieczność troski o ludzi pracy.

– Każdy człowiek wierzący jest w jakiś sposób odpowiedzialny za kształt życia społecznego. Chrześcijanin żyjący wiarą, żyjący Eucharystią, jest wezwany do budowania przyszłości własnej i swego narodu – przyszłości opartej na mocnych fundamentach Ewangelii. Nie lękajcie się zatem brać odpowiedzialności za życie społeczne w naszej Ojczyźnie. To jest wielkie zadanie, jakie stoi przed człowiekiem: pójść odważnie do świata: kłaść podwaliny pod przyszłość, by była ona czasem poszanowania człowieka, by była otwarta na Dobrą Nowinę! Czyńcie to w jednomyślności, która wyrasta z miłości do człowieka oraz z umiłowania Ojczyzny – mówił Jan Paweł II w Legnicy.

Po mszy na lotnisku papież odwiedził katedrę św. Piotra i Pawła. W roku 1997 roku rada miejska nadała Papieżowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Legnicy. Jan Paweł II jest także Honorowym Obywatelem miasta Lubina (1997) i Jawora (2010). 27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II został kanonizowany. 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com