50 lecie święceń kapłańskich ojca Ciaćka

W kościele pw. świętego Jana Chrzciciela w Legnicy odprawiona została Msza święta z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich ojca Euzebiusza Ciaćka.

Mszy przewodniczył sam jubilat, ojciec Euzebiusz Ciaciek wraz z byłym proboszczem ojcem Zbigniewem Kluską oraz obecnym proboszczem ojcem Janem Janusem. Kazanie wygłosił ojciec Kluska. Na mszy obecni byli przedstawiciele Solidarności z pocztem sztandarowym, senator Dorota Czudowska i wielu przyjaciół ojca Ciaćka.

Ojciec Euzebiusz Ciaciek w Legnicy przebywał w latach 1977-1989, był katechetą młodzieży i duszpasterzem akademickim, od maja 1980 r. pełnił funkcję gwardiana i proboszcza parafii p.w. św. Jana Chrzciciela.

Od sierpnia 1980 r. wspierał organizowanie struktur „Solidarności” w Legnicy. 31 VIII 1980 na prośbę Komitetu Strajkowego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Legnicy odprawił mszę świętą polową w bazie autobusowej. 2 lutego 1981 r . Ojciec Euzebiusz dokonał poświęcenia pierwszego sztandaru NSZZ “Solidarności” w Regionie, Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ówczesnych Zakładach Mechanicznych “Legmet”. 2 lutego 1982 r. w pierwszą rocznicę poświęcenia sztandaru w “Legmecie” odprawił mszę św. za Ojczyznę. I tak co roku tego samego dnia.

1981-1989 był kapelanem “Solidarności“ Rolników Indywidualnych w byłym woj. legnickim, udostępniał pomieszczenia klasztoru na spotkania działaczy „Solidarności” Rolników Indywidualnych. 22.I.1989 r. na prośbę Tymczasowego Komitetu “Solidarności” RI woj. legnickiego odprawiona została w kościele franciszkańskim w Legnicy msza św. w 115 rocznicę urodzin Wincentego Witosa.

Przechowywał, przez krotki czas, pieniądze zdeponowane przez członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego NSZZ “Solidarność” Regionu Dolny Śląsk w Legnicy.

Był współorganizatorem Legnickich Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i podporą dla ruchów patriotycznych w Legnicy.[:galeria=1404652674]

Głosiciel kazań patriotycznych. Swoimi homiliami i kazaniami poruszał istotne problemy tamtych czasów, słowa jego przyciągały rzesze wiernych m.in. co roku na legnickim Rynku podczas uroczystości Bożego Ciała. Podczas uroczystości Bożego Ciała w 1989 r. zaprezentował wielotysięcznemu tłumowi kandydatów do parlamentu z “Solidarności”.

Współorganizator i koordynator pomocy dla biednych, represjonowanych, zwalnianych z pracy, tym którzy się ukrywali oraz ich rodzinom. Klasztor legnicki był miejscem schronienia dla prześladowanych w stanie wojennym.

2 lutego1990 r. zaproszony z Kowar do parafii św. Jana Chrzciciela, dokonał poświęcenia dwóch sztandarów NSZZ “Solidarność” Zakładów Przemysłu Odzieżowego ”Milana” i Zakładu Energetycznego oraz wygłosił okolicznościowe kazanie. 3 maja 1990 r. podczas uroczystości Matki Bożej Królowej Polski i Rocznicy Konstytucji na legnickim stadionie odprawiona była Msza św. I tu również Ojciec Euzebiusz Ciaciek wygłosił kazanie. Zaproszeń do Legnicy było wiele.

Za swoją działalność patriotyczną był inwigilowany przez służby PRL. Wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze do władz miejskich i wojewódzkich SB Legnicy oraz do Prokuratury Wojewódzkiej.

W 2008 r. Rada Miejska Legnicy wyróżniła Ojca Euzebiusza Ciaćka odznaką “Zasłużony dla Legnicy”.

11 grudnia 2010 roku Piotr Duda przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność odznaczył w Legnicy ojca Euzebiusza Ciaćka odznaką „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com