Piotr Duda: To niedopuszczalna ingerencja w autonomię partnerów społecznych

Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudy ws. ingerencji Zjednoczonej Prawicy w autonomię partnerów społecznych.

Wprowadzenie na wniosek Klubu Parlamentarnego PiS do ustawy „tarcza antykryzysowa” zmiany dającej prawo odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego przez Prezesa Rady Ministrów, to rażące naruszenie autonomii parterów społecznych i nieuprawniona ingerencja w uprawnienia zarezerwowane wyłącznie dla Prezydenta RP. Co więcej wprowadzone zmiany zapewniają Premierowi pełną dowolność działania w tym zakresie, łamiąc dotychczasową równowagę stron, która stanowi istotę funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego.

Odnosząc się do możliwości odwoływania członków Rady, którzy w swoim życiorysie mają współpracę ze służbami bezpieczeństwa PRL, wobec których orzeczono kłamstwo lustracyjne, chcemy wyraźnie podkreślić, że choć „Solidarność” zdecydowanie zabiega o takie regulacje, to jednak „tarcza antykryzysowa” nie jest miejscem, by zajmować się tą sprawą. Działania w tym zakresie strona rządowa powinna była podjąć już dawno w ramach postulowanej przez „Solidarność” nowelizacji ustawy lustracyjnej i ustawy o RDS.

Żądamy natychmiastowego wycofania powyższych zmian już na etapie prac w Senacie RP. Apelujemy również do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o niezwłoczną interwencję w tej sprawie.  

Piotr Duda

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com