Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy

26 listopada br.  podczas uroczystej gali w Warszawie wyróżniono laureatów konkursu na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy organizowanego co roku przez Państwową Inspekcję Pracy. Do etapu krajowego dostało się 16 społecznych inspektorów pracy, spośród  których wyłoniono trzech najlepszych.

Jednym z trzech nagrodzonych jest Dariusz Filarowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach (członek Klubu Społecznego Inspektora Pracy w Regionie Zagłębie Miedziowe). Kapituła konkursu doceniła Jego wieloletnie starania  o dobre warunki pracy w Spółce.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com