Laureaci XII konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, m.in. biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników.

Komisja wyłoniła 17 firm XII edycji, które otrzymają certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Konkurs organizowany przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP.

Laureaci:

1. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu
2. Famur S.A. Systemy Ściankowe Glinik Oddział Gorlice
3. Grupa Żywiec S.A.
4. Iskra-Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o.
5. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice”
6. Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
7. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
8. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
9. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
10. Orlen Południe S.A.
11. PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku
12. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie
13. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
14. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach
15. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” S.A.
16. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku
17. Zakład Usług Energetycznych „Wod-Rem” Sp. z o.o.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com