Apel przewodniczącego Piotra Dudy o udział w nadchodzących wyborach

Piotr Duda                                                                                                     Gdańsk, 8 października 2019 r.
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”

                                                                                                                
                                                                                                    Członkowie i Sympatycy
                                                                                                        NSZZ „Solidarność”

Szanowni Członkowie i Sympatycy naszego Związku!
Drodzy Przyjaciele!

W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ale również
i w swoim własnym, zwracam się do Was z gorącym apelem o czynny udział
w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Wybory parlamentarne nie są tylko aktem
obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim przejawem naszego patriotyzmu
i odpowiedzialności za dziś, jutro i następne pokolenia.
W najbliższą niedzielę, 13 października staniemy przed wyborem ludzi i ugrupowań, które
nie tylko będą sprzyjać realizacji naszych postulatów, ale które też dadzą rękojmię obrony
tego, co przez ostatnie cztery lata wywalczyła „Solidarność”.
Przywrócony obniżony wiek emerytalny, zniesienie syndromu pierwszej dniówki,
minimalna stawka godzinowa, dynamiczny wzrost minimalnego wynagrodzenia, wyłączenie
z niego dodatku stażowego i dodatków za pracę nocną, minimalne wynagrodzenie zasadnicze
dla pracowników niemedycznych, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych,
odmrożenie płac w budżetówce, ochrona kobiet w ciąży zatrudnionych w agencjach pracy
tymczasowej, wolne niedziele w handlu, odmrażanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalny, pluralizm związkowy w służbach mundurowych, lepsza ochrona przed bezprawnym
zwolnieniem i dłuższy okres odwoławczy w sądzie pracy, częściowe podniesienie kwoty
wolnej od podatku dla ludzi najuboższych, reprezentatywność organizacji związkowych na
poziomie zakładów oraz wielkie programy społeczne, to najważniejsze z naszych osiągnięć.
Pamiętajmy jednak, że nic nie jest dane raz na zawsze.
Ile z tego uda się obronić zależy również od wyników tych wyborów.
Musimy sobie również odpowiedzieć na pytanie: z kim możliwe będzie wprowadzenie
pozostałych postulatów, których nie udało się jeszcze zrealizować? Które z ugrupowań
politycznych, która z partii ma program zbieżny z naszymi oczekiwaniami?
Szanując suwerenne decyzje każdego naszego Członka i Sympatyka, NSZZ „Solidarność”
nie wskazuje żadnego konkretnego ugrupowania. Wskazuje na postulaty i wartości, o które
walczymy, a które nie będą możliwe do zrealizowania z ugrupowaniami jawnie je
zwalczającymi.
A co najważniejsze „nie głosujmy na te ugrupowania, które otwarcie mówią o zwalczaniu związków zawodowych”.

                                                                                           Ze związkowym pozdrowieniem

                                                                                                                Piotr Duda 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com