Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 3

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 3, red nacz. Grzegorz Waligóra, zastępca red. nacz. Łukasz Sołtysik, sekretarz red. Kamil Dworaczek, czł. red. Leszek Próchniak i Marcin Zwolski.  Wydawca: IPN, Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Warszawa 2019, 700 s., ISBN: 978-83-8098-654-1

NSZZ „Solidarność”, powstały w konsekwencji fali strajków latem 1980 r., odegrał niezwykle istotną rolę nie tylko w najnowszej historii Polski, ale i naszej części Europy. To fenomen w historii nie tylko Europy, ale także świata. Dlatego to fenomenalne zjawisko społeczne i polityczne pilnie warto i trzeba dokumentować, badać, opisywać, a następnie ustalenia historyków i innych badaczy popularyzować w społeczeństwie. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, której tom 3 trafia do rąk Czytelników, ma na celu możliwie wszechstronne przedstawienie ludzi, struktur organizacyjnych, wydawnictw oraz wydarzeń towarzyszących genezie i działalności tego wielkiego ruchu społecznego, aż do chwili załamania się dyktatury komunistycznej w 1989 r.

W przygotowaniu tomu 3 Encyklopedii Solidarności wzięło udział ponad 230 autorów. Większość haseł rzeczowych i biogramów została napisana na podstawie szerokiej bazy źródłowej różnej proweniencji i zebranych relacji. Czyni to publikację wyjątkową, ponieważ wiele ustaleń zostało zaprezentowanych po raz pierwszy, zwięźle i przystępnym językiem. Encyklopedia Solidarności wydawana jest w tzw. systemie holenderskim, w którym każdy tom zawiera biogramy i hasła od A do Ż. W tomie 3 opublikowano ogółem 1521 tekstów – 1115 biogramów działaczy NSZZ „Solidarność”, organizacji, partii i środowisk opozycji z lat 1976–1989, oraz 406 haseł rzeczowych. Wśród haseł rzeczowych wymienić należy struktury legalne, jawne i podziemne NSZZ „Solidarność” (w tym hasła regionów NSZZ „Solidarność”), czasopisma wydawane poza cenzurą, ośrodki odosobnienia, niezależne oficyny wydawnicze, wydarzenia, a także parafie/kościoły, duszpasterstwa akademickie i Duszpasterstwa Ludzi Pracy, które odegrały istotną rolę dla rozwoju i funkcjonowania środowisk opozycji w wielu miastach Polski.

Redaktorzy naukowi tomu dołożyli starań, aby w publikacji znalazły się biogramy i hasła z każdego regionu NSZZ „Solidarność” i oprócz działaczy „Solidarności” byli także ludzie ze Studenckich Komitetów Solidarności, Komitetu Obrony Robotników/Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej, Polskiej Partii Niepodległościowej, Federacji Młodzieży Walczącej i in.

PLIKI DO POBRANIA

 
W trzecim tomie Encyklopedii Solidarności znalzły się biogramy osób z naszego regionu:  Zofia Bobińska – Jaszcza, Tadeusz Cieślak, Jan Gaca, Mirosław Gojdź, Władysław Jóźków, Mieczysław Koza, Piotr Kuźmiak, Janusz Sobola, Marian Stępień, Ryszard Zygmunt.

Opisane są również hasła: Biuletyn Informacyjny ZRG Lubin, Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii Świetej Trójcy w Legnicy, Miedzyzakładowa  Komisja Koordynacyjna w Głogowie, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność Zagłębie  Miedziowe w Legnicy, Ośrodek Odosobnienia w Głogowie, Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Legnicy, Serwis Informacyjny MKZ NSZZ Solidarność w Legnicy, Solidarność Zagłębia Miedziowego, Solidarność Głogowska, Pismo Uskok, Wolny Głos.

 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com