Spór zbiorowy w Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach

W kwietniu br. Komisja Zakładowa (na zdjęciu) w imieniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Polkowicach rozpoczęła                         z pracodawcą negocjacje w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.  Najważniejsze postulaty to:

  • podwyżka płac zasadniczych,
  • podwyżka kwoty dofinansowania do posiłków w kantynie zakładowej,
  • wprowadzenie dodatków funkcyjnych,
  • wprowadzenie dodatku stażowego,
  • wprowadzenie dodatku za ciężkie warunki pracy na odlewni,
  • zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Negocjacje zakończyły się bez  porozumienia.

7 czerwca br. Komisja Zakładowa podjęła decyzję o wszczęciu sporu zbiorowego z pracodawcą       i zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zgłosiła pracodawcy żądania na piśmie.

Przystąpiono do rokowań. Nie trwały długo, bo tylko dwa dni – 24 i 25 czerwca. Nie zdołano osiągnąć  całkowitego porozumienia. Jedyne na co pracodawca wyraził zgodę to dodatkowa         15-minutowa przerwa dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.  Rokowania zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności .

Organizacja podtrzymała żądania i co za tym idzie strony weszły w kolejny etap rozwiązywania sporu, czyli mediacje. Wspólnie wybrano mediatora. Pierwsze spotkanie mediacyjne odbędzie się 12 lipca.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com