Przedłużono zgłoszenia do siódmej edycji PPP

Zgodnie z sugestią Państwowej Inspekcji Pracy zrezygnowano z wymogu dołączania do zgłoszeń informacji pochodzącej z Inspekcji Pracy na temat skarg i kontroli prowadzonych u pracodawcy (niezgodne z prawem). W zamian za to w kwestionariuszu zgłoszeniowym pojawiły się nowe punkty informacyjne. Jeden z nich dotyczy ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych a drugi kontroli przeprowadzanych u pracodawcy. Ponadto został uszczegółowiony zakres informacji przedstawianej w opinii organizacji zakładowej.Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres:certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 30 września 2014 roku.   
    
Zgłoszenia rozpatrywane będą według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do regulaminu przez Komisję Certyfikacyjną, pod przewodnictwem Piotra Dudy, przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”.  
 
Wyniki procesu certyfikacyjnego będą dostępne na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 58/308-44-34

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com