Niewolnoctwo – problem wciąż aktualny

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zorganizował w czwartek 14 marca spotkanie przedstawicieli uczelni, rządu oraz związków zawodowych, na którym problem niewolnictwa w dzisiejszym świecie zreferował m.in. profesor Emmanuel Agius z Uniwersytetu w Malcie, członek Europejskiej Grupy do Spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach.

Przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso oraz Tomasz Wójcik poruszyli w trakcie dyskusji panelowej wagę problematyki związanej z zagadnieniami pracy, jej etyki w nauczaniu młodego pokolenia, ale też w dotarciu z tym przekazem do przedsiębiorców.

Wśród uczestników konferencji obecny był również przewodniczący ZR Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” Bogdan Orłowski.

Fot i tekst:  Marcin Raczkowski

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com