Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 13 – 14 listopada br. zorganizował we Wrocławiu konferencję Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy, której celem była prezentacja zagrożeń związanych z występowaniem w środowisku pracy ww. czynników oraz wymiana doświadczeń związanych ze skutkami i ochroną pracowników przed negatywnymi następstwami ich występowania. W konferencji udział wzięli społeczni inspektorzy z Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i Inovy Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o. o. w Lubinie.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com