Kongres Finansowo – Emerytalny 2018 Solidarność

W Zamku Topacz pod Wrocławiem odbył się Kongres Finansowo – Emerytalny 2018 Solidarność. Orgnizatorem kongresu był Financial Solutions, a partnerami byli NSZZ „Soldiarność” Volkswagen Motor Polska, Union Investment, Warta i Akademia Finansów. 

W imieniu Solidarności gości powaitali Włodzimierz Broda przewodncizący NSZZ „Soldiarność” w Volkswagen Motor Polska oraz Bogdan Orłowski przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Podczas spotkania eksperci przybliżyli tematykę: Pracowniczych Programów Emerytalnych i Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz zmianach  w ustawie o ubezpieczeniach. 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com