Czarny protest w MOPS-ie trwa

Od 19 listopada pracownicy legnickiego MOPS-u protestują przeciwko ignorowaniu i lekceważeniu postulatów pracowników pomocy społecznej. W proteście uczestniczą ogólnopolskie i lokalne organizacje związkowe i społeczne zrzeszające pracowników pomocy społecznej.

Postulaty skierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to wdrożenie zmian legislacyjnych pozwalających na wzrost wynagrodzeń i poprawę warunków pracy pracowników pomocy społecznej, m.in.:

  • Zrównanie oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu).
  • Jasna ścieżka awansu zawodowego oraz gwarantowany wzrost wynagrodzeń po podniesieniu kwalifikacji zawodowych.
  • Dodatkowy urlop co roku po 3 latach pracy w zawodach wykonujących pracę w terenie –  pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej oraz dodatek do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 12% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
  • Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi – tworzenie przez pracodawców, organy władzy i administracji rządowej i samorządowej bezpiecznych warunków pracy.
  • Wstrzymanie procedowania projektu opracowywanego przez Narodową Radę Rozwoju – Rozwój i koordynacja usług społecznych przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com