Wybory w OZ w Lear Corporation Poland II Sp. z o. o. O/Legnickie Pole

17 listopada 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Lear Corporation Poland II Sp. z o. o. Oddział w Legnickim Polu. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Henryk Pajerski (na zdjęciu). W skład Komisji Zakładowej weszli również Zygmunt Błaszczuk, Emil Prodan, Katarzyna Błaszczykowska, Arkadiusz Kartkowski, Paweł Rozik i Joanna Zaklińska.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Agnieszkę Stolarską, Marcina Duchnickiego, Grzegorza Kunę i Błażeja Giezka. Przewodniczącym ZKR został Marcin Duchnicki.

Wybrano też delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu. Został nim Henryk Pajerski.
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com