Solidarność pamiętała o 40. rocznicy wyboru papieża

Delegacja zarządu regionu NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele organizacji zakładowych złożyli kwiaty pod legnickim pomnikiem Jana Pawła II.  

W 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża przy pomniku stawili się m. in. przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” Bogdan Orłowski, sekretarz ZR Ewa Kosiorowska oraz przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ „Soldiarność”.  

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com