Wybory w OZ NSZZ „Solidarność” w Hucie Miedzi „Cedynia”

6 lipca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Stanisław Baryczkowski (na zdjęciu). W skład Komisji Zakładowej weszli również Zygmunt Czarny, Zbigniew Malejki, Jakub Pietryka i Robert Sajak.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Aleksandra Hamkało, Krzysztofa Kucharzowa i Sławomira Sosnowskiego. Przewodniczącym ZKR został Krzysztof Kucharzów.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com