Klub SIP

20 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił aspekty prawne dotyczące działalności SIP oraz omówiono wstępnie program obchodów 20 rocznicy powstania Klubu Społecznego Inspektora Pracy w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „solidarność”. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  MOPS-u w Legnicy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 19 września.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com