Apel w sprawie wyborów samorządowych

Zarząd Regionu na swoim posiedzeniu podjął apel w sprawie wyborów samorządowych.

Apel

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 20 października 2014 r. ws. wyborów samorządowych

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje do mieszkańców Regionu o udział w wyborach samorządowych. Uczestnictwo w wyborach ma duże znaczenie dla coraz większej rzeszy obywateli ze względu na dużą rolę samorządu w życiu społeczno-gospodarczym lokalnego środowiska.

Nie uczestnicząc w wyborach pozbawiamy się szansy na kształtowanie polityki społeczno-gospodarczej w najbliższym otoczeniu.

Zarząd Regionu apeluje o oddawanie głosów na członków NSZZ „Solidarność” realizujących programy społeczne Związku.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com