Wybory władz Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

27  kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji  Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Region Zagłębie Miedziowe. Na przewodniczącego Rady Sekcji wybrano Ireneusza Michalaka (na zdjęciu), 

Do Rady Sekcji weszli również: Jerzy Karpiński, Eugeniusz Jabłoński, Zbigniew Kuźniar, Zenon Skowroński. 

Wybrano Komisję Rewizyjną RSH-PM w składzie: Franciszek Dul, Stanisław Pępkowski, Władysław Siwak. Komisja Rewizyjna na przewodniczącego wybrała Władysława Siwaka.

Regionalną Komisję Rewizyjną reprezentowali: Piotr Wegner i Bartosz Dudziak.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com