Wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PSS Społem w Lubinie

18 kwietnia 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PSS Społem w Lubinie. Przewodniczącą Komisji Zakładowej została Renata Mazur (za zdjęciu). 

W skład Komisji Zakładowej weszli: Stefania Frost, Beata Jakóbik i Barbara Szałas.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Urszulę Bursę-Oleksy, Elżbietę Chilkiewicz i Małgorzatę Marzec. Przewodniczącą ZKR została Elżbieta Chilkiewicz.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Bartosz Budziak.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com