Klub Społecznego Inspektora Pracy

18 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Jan Buczkowski, kierownik Oddziału w Legnicy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu omówił zmiany w prawie pracy i przepisach dotyczących bhp. Natomiast Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – przedstawił regulamin konkursu o tytuł „Najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy”. Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy w Okręgowych Inspektoratach Pracy. Celem konkursu jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: MPK Sp. z o. o. w Legnicy, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie,  Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, PeBeKa S.A. w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, MOPS-u w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 20 czerwca br.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com