Wybory władz OZ w VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej

10 marca 2018 r. odbyło się Zakładowe Zebranie Członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej, podczas którego na przewodniczącą Komisji Zakładowej wybrano Agnieszkę Juszczyk (na zdjęciu tytułowym).

Do Komisji Zakładowej wybrano ponadto: Piotra Brekana, Andrzeja Maciejewskiego, Małgorzatę Opyd i Sylwię Żmudę.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej weszli: Ewa Banach, Waldemar Goliński, Andrzej Łopaciński i Halina Zięba, którą – po zakończeniu Zebrania władzy stanowiącej – członkowie Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym wybrali na przewodniczącą ZKR (na zdjęciu pod tekstem).

Zebranie Członków wybrało również elektorów do wyboru delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”: Piotra Brekana, Agnieszkę Juszczyk, Andrzeja Maciejewskiego, Małgorzatę Opyd i Sylwię Żmudę.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com