Wybory władz Organizacji Oddziałowej w Tesco Polska w Lubinie

26 lutego br. Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Tesco Polska w Lubinie wybrało Izabelę Jakubowską na przewodniczącą Komisji Oddziałowej (na zdjęciu) oraz Lucynę Badoń i Elżbietę Jakubowską na członkinie Komisji Oddziałowej.

Wybrano również elektorów do wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” – zostały nimi: Lucyna Badoń, Izabela Jakubowska i Elżbieta Jakubowska.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Bartosz Budziak.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com