Wybory władz Organizacji Zakładowej w MOPS-ie w Legnicy

22.02 2018 roku  w Organizacji  Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy odbyły się wybory na kadencję 2018 – 2022. Wybrano nowe władze wykonawcze i kontrolne Organizacji – przewodniczącą Komisji Zakładowej  została Aneta Mazur (na zdjęciu). 

W skład Komisji weszły również: Elżbieta Decyk, Agnieszka Job, Barbara Kawałko i Urszula Kukła. Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Piotra Borowego, Małgorzatę Butrym, Magdalenę Kasprzak i Irenę Wyszowską.

Elektorami do wyboru delegata na XI WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zostały Barbara Cebo, Elżbieta Decyk, Agnieszka Job, Barbara Kawałko, Urszula Kukła i Aneta Mazur.

Po zakończeniu Zebrania Delegatów spotkali się członkowie Komisji Rewizyjnej i wybrali Małgorzatę Butrym na przewodniczącą ZKR.

Wybory, z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej, nadzorowała Ewa Kosiorowska.       

           

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com