Wybory władz Organizacji Zakładowej w MPK Sp. z o. o. w Legnicy

17 lutego br. odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Legnicy. Na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano Leszka Buzdygana (na zdjęciu). Ponadto w skład Komisji weszli: Henryk Balkiewicz, Mirosław Borek, Joanna Budzan, Rafał Krześliński, Barbara Mirowska, Mirosław Miter, Albin Ornowicz, Beata Parnacka, Roman Stręk, Stanisław Śliwiński, Piotr Wegner, Zbigniew Wierzbicki.

W skład Zakładowej Komisji Rewizyjnej weszli: Grzegorz Adamczyk, Zygmunt Biernat, Anna Miter, Artur Trofiniak

Delegatem na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” został Piotr Wegner.

Członkowie Komisji Rewizyjnej, na pierwszym posiedzeniu po wyborze, wybrała Annę Miter na przewodniczącą ZKR.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com