Wybory władz w OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie

13 lutego br. podczas Międzyzakładowego Zebrania Członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnowie na przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej wybrano Mirosława Zielenia (na zdjęciu). Do Komisji weszli również Klaudia Dominiak, Ryszard Kopacki, Andrzej Matuszewski, Małgorzata Rzeźnik-Wójtowicz, Artur Tomala i Maciej Zderski.

Do Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Renatę Frynus, Jarosławę Koczańską, Jarosława Kupczyńskiego i Jadwigę Paszkowską-Rakus .

Elektorami do wyboru delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zostali: Adam Bielecki, Beata Miler-Kornicka, Agnieszka Tomala, Barbara Wiatrowicz i Mirosław Zieleń.

Na delegata na WZD Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Dolny Śląsk wybrano Mirosława Zielenia.

Zaraz po zebraniu na pierwszym posiedzeniu spotkała się Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna i na przewodniczącego MKR wybrała Radosława Kupczyńskiego.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com