Wybory władz Organizacji przy Regionie Zagłębie Miedziowe

10 lutego br. odbyło się Zebranie Członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” w Legnicy, podczas którego na przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej wybrano Mirosława Kaszowskiego (na zdjęciu). Do Komisji Międzyzakładowej weszły Marzena Grochowska-Jasnos i Aneta Mazurkiewicz.
W skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano:Alicję Grzesińską-Świętek, Renatę Matysiak i Lidię Marszałek.

Zebrani wybrali również elektorów do wyboru delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”: Justynę Baczyńską, Iwonę Czuj, Mirosława Kaszowskiego, Krystynę Marcinowską i Wojciecha Obremskiego.

Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu po wyborach wybrała Alicję Grzesińską-Świętek na przewodniczącego MKR.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Piotr Wegner.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com